Nyttige linker

Nedenfor følger noen nyttige linker til forskningsinstitusjoner, utviklingsaktører og næringsaktører.

Forskningsinstitutt med relasjon til reiselivet:

  

Mat:

 

Øvrige utviklingsselskaper: