Virkemidler

Det finnes ulike tiltak for å kunne finansiere prosjekt i reiselivet. Det som går igjen er at drift ikke skal kunne finansieres av virkemiddelapparatet. Nedenfor følger en oversikt over noen av de aktuelle finansieringsordningene for reiselivet.

Innovasjon Norge tilbyr blant annet kompetansehevingskurs, veiledning og finansiell støtte til prosjekter. Her er et utvalg av muligheter:

  • Utviklingsprogrammet for lokal mat og grønt reiseliv: Tilbyr du matopplevelser med lokal identitet eller ekte natur- og kulturopplevelser, eller begge deler sammen? Da kan Innovasjon norge hjelpe deg med å vokse, styrke kompetanse, bygge omdømme og danne nettverk. Les mer om programmet her
  • Generell bedrifts- og prosjektfinansiering: Trenger du finansiering til et lønnsomt prosjekt eller videreutvikling av din bedrift? Lån, tilskudd og garantier tilbys bedrifter i alle bransjer i hele landet. Les mer her.
  • Etablerertilskudd: Hjelp til nystartede bedrifter med planer om vekst. Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Les om etablerertilskudd her.
  • Kompetansetilbud til reiselivsnæringen Les mer her.
  • Markedsføring innen reiseliv Les mer her.

Forskningsrådet har ulike virkemidler for reiselivet. SkatteFUNN er en støtteordning for mer FoU-rettet arbeid i bedriftene. Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter oppnå 20% fradrag i skatt på kostnader til FoU-arbeid i godkjent prosjekt. VRI er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner. VRI skal fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskaping gjennom regional samhandling og en forsterket FoU-innsats i og for regionene. Vil du har mer informasjon om hva VRI er kan du se egen film her. Det ligger ulike virkemidler under VRI og ordningen administreres i samarbeid med fylkeskommunene. De ulike fylkene har ulike innsatsområder som blir prioritert i programperioden. Nedenfor følger en lenke til de fylkesvises sidene som har definert reiseliv, kulturnæringer eller mat som innsatsområder i programperioden 2011-2013:

Finnmark  Troms  Nordland Trøndelag Telemark Vestfold Agder

Fylkesmannen har bygdeutviklingsmidler til fellesprosjekt innen prioritert områder innen landbruk, mat og grønt reiseliv. Ta kontakt med fylkesmannen i ditt fylke.

Videre har den enkelte kommune ofte kommunale næringsfond som kan støtte tiltak i næringslivet. Ta kontakt med næringssjef eller næringskonsulent i egen kommune for å høre om muligheten i din kommune.

Fylkeskommuner

De fleste fylkeskommuner har penger til stimulering av regionalt næringsliv. Ta kontakt med næringsavdelingen i din fylkeskommune.

Ta gjerne kontakt med Novadis dersom du er interessert i å gjennomføre et utviklingsprosjekt i din bedrift. Vi kan hjelpe til med prosjektutvikling, koble til riktig tilskuddspartner og prosjektgjennomføring.