Aktiviteter

Novadis bidrar til å øke verdiskapningen i opplevelsesbasert reiseliv i Norge gjennom å utføre, formidle og koble forskning til praktisk innovasjon og konkrete utviklingsprosesser.