Samarbeidspartnere

Novadis er et samarbeid mellom Universitetet i Nordland, Handelshøgskolen i Bodø og Nordlandsforskning. Nedenfor følger samarbeidspartnere og organisasjoner som har vært viktige bidragsytere i etableringen av senteret.

Arena Innovative Opplevelser

BioForsk

DA-Bodø

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Mimir AS

Nordland Fylkeskommune

NordNorsk Reiseliv AS

NORUT Narvik

Opplevelser i Nord

Riktig Spor AS

XXLofoten