Forskning

Novadis utfører og formidler forskning innen opplevelsesbasert reiseliv. Vi tilgjengeliggjør forskningsbasert kunnskap som kan brukes i bedrifters utviklingsarbeid.